1 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

soczewki progresywne

U każdego człowieka w różnym wieku, pojawia się problem presbiopii. Wada ta polega na stopniowej utracie zdolności oka do ostrego widzenia przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach od oka. Wynikiem pogarszającej się akomodacji oka jest najczęściej utrata zdolności do ostrego widzenia przedmiotów które położone są w różnej odległości.

Dotychczas najczęściej stosowanym środkiem korekcji presbiopii były szkła dwuogniskowe, które umożliwiają widzenie przedmiotów położonych z daleka jak i z bliska lecz kosztem nieostrego widzenia przedmiotów będących w pośrednich odległościach. Często występuje problem z adaptacją szkieł dwuogniskowych.

Wszystkiete problemy eliminuje najnowsza technologia szkieł progresywnych, która umożliwia ostro widzieć w każdej odległości. Przy zastosowaniu szkieł progresywnych nie wysępuje efekt dwojenia obrazu, więc z powodzeniem zalecane są osobom mającym problem z adaptacją szkieł dwuogniskowych.

Varilux Ipseo System

Varilux Ipseo System to pierwsza na świecie soczewka progresywna zaprojektowana na podstawie wzrokowych zachowań każdego użytkownika. W celu dobrania właściwych szkieł progresywnych konieczne jest wcześniejsze ustalenie tzw. zachowań wzrokowych badanej osoby. Badanie to przeprowadza się przy użyciu urządzenia Vision Print System.

Zapraszamy do obejrzenia filmu ilustrującego zasadę działania szkieł progresywnych oraz metodę badania za pomocą komputera Vision Print System.

powered by WordPress Multibox Plugin v1.4

film 01

powered by WordPress Multibox Plugin v1.4

film 02

powered by WordPress Multibox Plugin v1.4

film 03

powered by WordPress Multibox Plugin v1.4

film 04

powered by WordPress Multibox Plugin v1.4

film 05

powered by WordPress Multibox Plugin v1.4

film 06

powered by WordPress Multibox Plugin v1.4

film 07

powered by WordPress Multibox Plugin v1.4

film 08